Uppdatera BIOS på en HP DX2000

Jag försökte just uppgradera BIOS på en HP DX2000 från version 1.08 till version 1.17 vilket resulterade i följande felmeddelande vid varje omstart:

"CMOS settings wrong"

Dessutom var det omöjligt att spara inställningar man gjort i BIOS.

För att lösa detta måste man uppgradera/nedgradera till version 1.14 för att sedan uppgradera till 1.17.

Den version av 1.14 som jag fick fungera hittar ni här: BIOS 1.14

Och version 1.17 hittar ni här: BIOS 1.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *