Event 521, Backup

If you are using the builtin Windows Server Backup and receive the following error message, especially on servers running Hyper-V:

The backup operation that started at ‘‎2011‎-‎09‎-‎19T19:00:58.551000000Z’ has failed because the Volume Shadow Copy Service operation to create a shadow copy of the volumes being backed up failed with following error code ‘2155348001’. Please review the event details for a solution, and then rerun the backup operation once the issue is resolved.

This might be caused by a timeout while creating the Shared Protection Point (SPP). The default timeout is 10 minutes and can be increased by setting/creating a registry value.

Under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP you will find a DWORD value called CreateTimeout that is set to a decimal value of 6000000 which is 10 minutes. Set it to for example 12000000 and rerun your backup.

If the value does not exist you will have to create it.

 

Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1

Nu är ServicePack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008R2 tillgänglig för alla.

Vad är det då för nyheter vi kan hitta i SP1?

För Windows 7 är det faktiskt inte så mycket nytt utan mer en uppsamling av patchar som tidigare släppts som hotfixar via Windows Update. För Windows Server däremot kommer ett par riktigt intressanta nyheter framförallt RemoteFX och Dynamic Memory.

Vad är då RemoteFX?

RemoteFX är en funktion i Hyper-V R2 SP1 som gör det möjligt för användare som ansluter till en maskin via RDP att få tillgång till betydligt snabbare grafik och multimedia. Detta är framförallt instressant när man vill sätta upp en lösning med Virtuella klienter.

För att kunna köra RemoteFX behöver man följande hårdvara i servern.

 • Hyper-V R2 SP1CPU med SLAT stöd (Intel EPT eller AMD RVI)
 • Grafikkort med DirectX 9c och 10 support och dedikerat grafikminne
 • En RDP klient med RemoteFX dekoder (7.1)

Vad är Dynamic Memory?

  Med Dynamic Memory i Hyper-V R2 SP1 kan man tilldela virtuella maskiner minne på ett smartare sätt än tidigare. Numer kan man ange “Startup RAM” och “Maximum RAM”. Vad detta innebär är att en maskin tilldelas som minst “Startup RAM” därefter kan Hyper-V dynamiskt justera mängden minne en maskin får. Det går också att sätta prioritet för minnestilldelningen om man har fler maskiner som försöker få dynamiskt minne tilldelat.För att detta ska fungera behöver man såklart köra Hyper-V R2 SP1 som host operativ, gästmaskinerna däremot kan vara någon av följande:
 • Windows Server 2003 including R2
  • Enterprise or Datacenter Edition
  • x86 or x64
 • Windows Server 2008 including R2
  • Enterprise or Datacenter Edition
  • x86 or x64
 • Windows Vista
  • Enterprise or Ultimate Edition
  • x86 or x64
 • Windows 7
  • Enterprise or Ultimate Edition
  • x86 or x64

  Det gäller att se till att gästerna har den senaste (SP1) versionen av Hyper-V integration components installerade.

Installation

Installation av SP1 kan göras antingen genom att tanka ner hela altet och installera lokalt, detta kan vara lämpligt om man har flera maskiner att uppdatera.

Det går även att uppdatera direkt via Windows Update, på detta sätt tankas bara de saknade delarna ner vilket brukar vara ungefär 100 megabyte på en någorlunda patchad Windows 7.

Sista alternativet är att installera om sin dator med installationsmedia som innehåller SP1.

Backup Windows Server 2008 System State using DPM2007

In order for DPM2007 to backup the system state of a Windows Server 2008 machine you have got to install Windows Backup and all of it’s subfeatures. This can easily be done using the following command:

servermanagercmd -install backup -allsubfeatures

If you don’t do this you will get an error message similar to this one:

(ID 30214 Details: Internal error code: 0x809909FB)

Install Virtual PC Additions on Windows Server 2008 Core

If you have problems installing Virtual PC Additions on a Windows Server 2008 Core, ensure that you don’t have the sound card enabled.

image

 

Otherwise the installation will fail and start a rollback. If you look in the msiexec logfile you will find a 1603 error message.

Once the sound card is deactivated the installation works as it should.

ADAM and Windows Server 2003 SP2

Just came across a situation where a server had been updated to Windows Server 2003 SP2 and suddenly their ADAM instance would not start anymore. After looking at it for a while I resorted to actually read the release notes for SP2, and there was the answer:

ADAM SP1 must be applied before updating a Windows Server 2003 box with SP2.

The solutions was described as:

 1. Uninstall SP2
 2. Install ADAM SP1
 3. Reinstall SP2

Create a bootable USB drive for Vista or Windows Server 2008

It is possible to install Windows Vista or Windows Server 2008 from a bootable USB drive.

To create a bootable usb drive to the following:

Start a command line utility called diskpart. This can be done directly from start/run or from a command prompt. Comments are between {}.

diskpart {This will start diskpart from a command prompt}
list disk {This will list all available disks in the system}
select disk 1 {This will select your usb disk, if it is called 1 in your system}
clean {This will erase ALL information on the currently selected disk}
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32
assign
exit

When you are finished with diskpart, all you need to do is copy all files from your Windows Vista / Windows Server 2008 installation media to the usb disk.

xcopy d:\*.* /s/e/f e:\

And you are done!

Windows Server 2008 activation

Windows Server 2008 has finally gone RTM. And if you’re downloading the bits from Microsoft right now it may be a good time to find out how the license activation features of Windows Server 2008 and Windows Vista works. Mr Kurt Roggen has written a blog post that will explain at least a couple of things for you.

Read more about it here.

Unable to Change Admin Password Using Sysprep

One thing that I find myself doing alot is using Virtual PC or Virtual Server to create demos and test new applications. I’m using a syspreped .vhd file in order to get a clean server up and running in just a few minutes. One thing that have bugged me with my image is that even though I’m instructed to set the local admin password during the mini-setup it wold not change it.

So what’s causing this behaviour?

According to KB200607 the password on your master image, the one that you run sysprep on, must be _blank_, now how’s that for security?!?